Koronaviruspandemia on lisännyt voimakkaasti teknisten työtekijöiden kysyntää kaikkialla maailmassa, joten työnantajien on täytynyt mukautua pandemian luomiin olosuhteisiin esimerkiksi antamalla työntekijöidensä työskennellä kotoa käsin. Axiosin mukaan teknologiayritykset aikovat enenevässä määrin antaa työntekijöidensä jatkaa etätöitä myös koronaviruspandemian jälkeen.

Esimerkiksi Microsoft, Twitter ja Dropbox ovat kertoneet antavansa työntekijöiden työskennellä pysyvästi kotitoimistoilta käsin. Facebook puolestaan aikoo sallia pysyvän etätyöskentelyn sitä erikseen pyytäville työntekijöille.

Muutos on siinäkin mielessä merkittävä, että aiemmin teknologiayritykset ovat houkutelleet työntekijöitä muun muassa hulppeilla toimistoillaan. Kun työntekijät siirtyvät etätöihin pysyvämmin, on yritysten keksittävä uusia tapoja kilpailla rekrymarkkinoilla parhaista koodareista ja muista alan osaajista.