Liikenne- ja viestintäministeriä tiedottaa, että se on asettanut työryhmän pohtimaan, miten poikkeusolojen aikaisen digiloikan hyvät puolet saataisiin vakiinnutettua Suomeen.

Työryhmän tehtävänä on pohtia digitalisaatiokehityksen vaikutuksia, suunnitella poikkeusoloista toipumista sekä lisätä pysyvästi Suomen digitaalista toimintakykyä.

Tavoitteena on siis laatia suunnitelma siitä, miten kriisiaikana käyttöön otetut digitaaliset menetelmät saadaan vakiinnutettua myös normaalioloihin epidemian päätyttyä.

Työryhmän toimikausi on alkanut 4. toukokuuta ja se jatkuu kuun loppuun asti. Ryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Laura Vilkkonen.

”Meneillä oleva kriisi on muuttanut ajattelua ja asenteita. Olemme ennakkoluulottomasti ottaneet käyttöön uusia digitaalisia asioimisen muotoja, välineitä sekä palveluja. Työryhmän tarkoituksena onkin koota tietoa ja arvioida keinoja, miten tämä digiloikka vakiinnutetaan”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo tiedotteessa.