Koronavirus on pannut pakan sekaisin myös yliopistoissa ja kouluissa eri puolilla maailmaa. Cambridge pitää ensimmäisenä Brittein saarten yliopistona sosiaalisen eristäytymisen turvatoimet käytössä ainakin vuoden ajan. Etäopetus jatkuu koko opintovuoden 2020-21, jos koronatilanne ei merkittävästi kohennu.

"Luentoja ei pidetä kasvokkain ensi lukuvuoden aikana. Päätös etäopetuksesta tehtiin jo nyt, jotta opintojen suunnittelu olisi helpompaa. Päätöstä voidaan toki muuttaa, jos tautiuhka pienenee", Cambridgen edustaja sanoo.

It-väellä on pitänyt vipinää

Opettajakuntaa kehotetaan jatkamaan etäopetusta tähänastisilla tavoilla eli online -luennoilla ja videoiden avulla. Yliopiston mukaan pienryhmissä voidaan erityistapauksissa sallia henkilökohtaista opetusta, kunhan turvaväleistä ja muista varotoimista pidetään kiinni.

Maaliskuun alkupuolelta lähtien Cambridgen it-osasto on tehnyt pitkiä päiviä etäopintojen helpottamiseksi sekä opiskelijoiden että opettajakunnan kannalta.

Koulu otti jo aikaisessa vaiheessa käyttöön Microsoft Teams -viestintäjärjestelmän. Opettajat hallinnoivat opetusvideoita Panopton -tallennusjärjestelmällä sekä nauhoittavat ja jakelevat kotona tehtyjä videoita Moodlen avulla.

Yliopisto on lisäksi ohjeistanut opettajia luentojen, luokkien ja seminaarien järjestämisestä online-menetelmillä.

Opetuksen taso kiinnostaa kaikkia

Nyt näistä pandemian aiheuttamista etäopetuksen hätäkeinoista on tulossa pysyviä toimintatapoja, sanoo online -oppimisalustoja tarjoavan Courseran emea-alueen johtaja Anthony Tattersall.

"Vaikka Cambridge sallisi opiskelijoiden paluun kampukselle, vain harvat kansainväliset opiskelijat pääsisivät paikalle matkustusrajoitusten takia. Koulutusmarkkinat ovat haasteellisissa ja disruptiivisissa oloissa. Samaan aikaan yliopistojen kaikkialla pitää varmistaa tarpeeksi laaja opiskelijakunta ja riittävä opetuksen taso", Tattersall arvioi ZDnetille opintojen tulevia näkymiä.

Aiemmin tässä kuussa Iso-Britannian hallitus sanoi, että maan yliopistot voivat edelleen kerätä opiskelijoilta keskimäärin 10 000 punnan vuosimaksuja sillä edellytyksellä, että online-opetuksen taso pysyy riittävän korkeana.

Britannian yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita edustava OfS (Office for Students) on vaatinut oppilaitoksia kertomaan täsmällisesti sen, mitä opiskelijat voivat odottaa saavansa korkeiden lukukausimaksujensa vastineeksi. Opiskelijoille ei pidä luvata elämää mullistavia kampuskokemuksia, jos tarjolla on vain etäkursseja ja online-opintoja.

Kampuksetkin muuttuvat

Etäopinnoissa nähdään hyviäkin puolia, joista yksi on yliopistoelämään tyypillisesti liitettyjen kalliiden asumis- ja elinkustannusten poistuminen. Toinen etu on se, että opintoja voidaan harjoittaa olinpaikasta riippumatta, kuten etätöissäkin tehdään.

Asiantuntijat pitävät selviönä, että kampuselämä ei katoa minnekään, vaikka erilaiset online- ja offline-oppimisen mallit yleistyvät tulevina vuosina koronakriisin hellittäessäkin.

"Cambridgen yliopisto näyttää tässä muille johtamisen mallia ja valmiutta muutoksiin. Luulen monien yliopistojen seuraavan tätä esimerkkiä", Anthony Tattersall sanoo.