Ohjelmisto- ja e-business ry:n tiedotteessa todetaan, että 70 prosenttia ohjelmistoyrityksistä kertoo uusien asiakkuuksien solmimisen olevan vaikeaa koronapandemian vuoksi. Lisäksi monet yritykset kertovat asiakkaiden lykänneen jo sovittujen projektien toteutusta.

Tiedot perustuvat kevään 2020 Sykemittari-jäsenkyselyyn, johon vastasi kaikkiaan 115 suomalaisyritystä.

”Alallamme on totuttu kertomaan hyviä uutisia, eikä nytkään kannata maalata liian synkkää kuvaa. Fakta kuitenkin on, että koronakriisin kielteiset vaikutukset ovat alallemme ainutlaatuisen voimakkaita. Korona osuu meihin kipeästi ja yritykset tekevät tietenkin parhaansa selviytyäkseen”, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha toteaa tiedotteessa.

Vaikeuksista uusien asiakkuuksien solmimisessa kertoo 70 prosenttia yrityksistä. Projektin aloittamista on siirtänyt kotimaisista asiakkaista 59 prosenttia, kansainvälisistä asiakkaista hieman harvempi (53 %). Alennuksia jo sovitusta työstä on hakenut lähes puolet (41 %) kotimaisista asiakkaista.

”Kyllä tämä on kaikkiaan todella kipeä isku. Esimerkiksi isojen asiakkaiden hinnanalennus- ja maksuaikavaatimukset rokottavat yrityksiä erittäin karulla tavalla. Jos joku olisi vähän aikaa sitten ennustanut, että 30 prosenttia ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisista yrityksistä joutuu lomautusten tielle ja 10 prosenttia jo irtisanomisiin, niin kukaan ei olisi uskonut”, Roiha sanoo.

Osaan it-yrityksistä koronapandemia iskee kipeämmin kuin toisiin. Noin 40 prosenttia yrityksistä uskoo kasvavansa koronapandemiankin keskellä – niin ikään 40 prosenttia yrityksistä puolestaan arvioi toiminnan supistuvan. Roiha arvioi kipeimpien iskujen olevan edessä vasta vuoden jälkipuoliskolla.

Roiha jakaa kiitosta julkisen sektorin asiakkaille, jotka eivät ole lyöneet jarrua pohjaan digiprojektien osalta yhtä hanakasti kuin yksityisen puolen toimijat.

”Kielteiset vaikutukset näkyvät paljon suppeammin julkisen sektorin asiakkuuksissa kuin yksityisellä puolella, jossa leikkaukset ovat olleet nopeita. Valtiolla ja kunnilla on keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä digitalisoinnin avulla, mikä edistää yhteistä hyvää niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Leikkaukset julkisista digihankkeista olisivat merkittävä isku paitsi työllisyydelle myös koko Suomen tulevalle menestykselle.”

Ohjelmistoalan yrityksistä yli 70 prosentin kerrotaan hakeneen Business Finlandin tai ELY-keskusten kehittämis- tai tilanneselvitystukia.

”Yritysten aktiivisuus tässä on hyvin ymmärrettävää, kun katsoo vaikeaa tilannetta. Keskustelussa helposti unohtuu, että Business Finland voi lain mukaan myöntää rahoitusta vain tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Ja tämähän on juuri sitä tulevaisuuteen satsaamista, joka on ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisten yritysten dna:ssa”, Roiha toteaa.