Koronavilkku-sovellus sovellus toi Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaholle sekä hänen tiimilleen. Koodia Suomesta ry perusteli valintaa sillä, että Koronavilkku on helppokäyttöinen, laajasti vaikuttava ja raivaa tietä uusille yhteiseen hyvään liittyville terveysteknologian ratkaisuille.

“Näin ulkoapäin katsottuna Koronavilkku-projekti vaikuttaa hyvin suomalaiselta – tehdään mitä luvataan, pysytään aikataulussa ja kerrotaan asioista avoimesti. On ollut hienoa nähdä, kuinka suomalaiset ovat ottaneet ratkaisun omakseen ja pyrkivät näin kukistamaan epidemiaa”, Koodia Suomesta ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola sanoo tiedotteessa.

Palkintoraadin perustelut valinnalle olivat sovelluksen helppokäyttöisyys, vaikuttavuus (suuret latausmäärät lyhyessä ajassa) ja tietoturvallisuus sekä palvelun lähdekoodin julkaisu avoimena lähdekoodina. Koronavilkku konkretisoi tekniikan vaikutukset ja rakentaa luottamusta tuomalla teknologian henkilökohtaiselle alueelle. Raati kiitti myös Koronavilkkuun liittyvää aktiivista tiedotusta, faktapohjaista mainontaa sekä vastuullisuutta. Koronavilkku-sovellus on tienraivaaja uusille yhteiseen hyvään liittyville terveysteknologiaratkaisuille. Koronavilkku-sovelluksen lähdekoodi on julkaistu GitHub-verkkopalvelussa ja sovellukseen on tehty jatkuvasti teknisiä parannuksia.

Palkinto myönnettiin Koronavilkku-sovelluksen hankinnasta ja hallinnoinnista. Projektissa ovat olleet mukana THL:n ja sovelluksen kehittäneen Solitan lisäksi muun muassa STM, Kela, DigiFinland, Kyberturvallisuuskeskus, Digi- ja väestötietovirasto ja Privaon. Tartunnasta ilmoittamiseen vaadittuja avauskoodeja antaa yli 1000 terveydenhuollon ammattilaista kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

“Koronavilkku-projektissa on korostunut joustava yhteistyö useiden toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sovelluksen käyttöönotto osoittaa suomalaisten kyvyn kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia ratkaisuja, joilla voimme vastata yhdessä ajankohtaisiin haasteisiin. Suomessa on erittäin vahvoja tietotekniikka-alan yrityksiä, yhteisöjä ja asiantuntijoita, joiden oma-aloitteinen tuki on meille ollut mittaamattoman arvokasta”, Aleksi Yrttiaho toteaa tiedotteessa.

Koodia Suomesta ry jakaa vuosittain Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt suomalaista ohjelmistoalaa.