Finnish Additive Manufacturing Ecosystem eli FAME on ekosysteemi, jonka tarkoitus on nostaa Suomi maailman johtavien maiden tasolle 3d-tulostuksen hyödyntämisessä. Toiminta keskittyy kahdelle paikkakunnalle.

Vaasaan, Wärtsilän Smart Technology Hubiin perustetaan kaikille avoin 3d-tulostuksen kokeilukeskus ja Lappeenrantaan, LUT-yliopistoon perustetaan modulaarinen 3d-tulostuskoulutus insinööritasosta tohtoritasolle.

Valmistavan teollisuuden innovaatio- alusta Dimeccin käynnistämässsä FAMEssa on mukana yli 20 yritystä perustajajäseninä. Se on avoin kaikenlaisille yrityksille.

”FAME mahdollistaa esimerkiksi sen, että voimme ottaa omiin tiloihimme ja laitteistoja kanssamme jakamaan kaikenkokoiset yritykset”, kertoo Wärtsilä Finlandin Smart Technology Hubin partneritoiminnan kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Kenneth Widell Dimeccin tiedotteessa.

Ekosysteemin yritysten tavoitteena on saavuttaa viisi prosenttia maailman 3d-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. Potentiaalia riittää, sillä 3d-tulostusmarkkina on kasvanut kaksinumeroisesti vuosien ajan.

FAMEn yksi tavoitteista on vaikuttaa koulutukseen sekä valmistuvien suunnittelijoiden asenteisiin siten, että 3d-tulostus otetaan mekaanisessa suunnittelussa tasavertaiseksi lähtökohdaksi valamisen tai koneistamisen rinnalle.

”Luomme uutta ajattelua modulaarisen koulutuksen kautta. Koulutus liittyen 3d-tulostukseen laajenee ja monipuolistuu sekä insinööri-, DI- että tohtoritasolla. Aiomme tarjota opiskelijoille aiempaa joustavamman tavan erikoistua opinnoissaan 3d-tulostukseen”, kertoo LUT-yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström .

Etteplanin 3d-tulostuksesta vastaavan Tero Hämeenahon mukaan 3d-tulostuksen etenemistä on Suomessa tähän mennessä hidastanut toimijoiden pienuus ja hajanaisuus.

Etteplan teki vuonna 2019 Business Finlandin toimeksiannosta selvityksen, jossa todettiin suomalaisyritysten liian hidas herääminen 3d-tulostukseen ja tarve saada neutraali, yksityistä sektoria edustava taho johtamaan ja fasilitoimaan alan kehittymistä.

”Suomi on tällä hetkellä alikehittynyt 3d-tulostuksen hyödyntämisessä. Meillä on kuitenkin valtavat mahdollisuudet energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 3d-tulostusta hyödyntämällä.”

”Esimerkiksi yhteistyö HX-hankkeen tulevan voittajan eli hävittäjävalmistajan kanssa avaa suomalaisyrityksille 3d-teknologiaan liittyvän suunnattoman vientimahdollisuuden”, kertoo Hämeenaho.

Käynnistyvän ekosysteemin avaintoimijoita ovat 3D-Step, 3D Formtech, Andritz, CITEC, Danfoss, DBE Core, Delva, Elomatic, EOS Finland, Etteplan, Huld, Lillbacka Powerco, MiniFactory, Origo Engineering, Patria, Raute, Vossi ja Wärtsilä.

Ekosysteemin käynnistymisen ja toiminnan rahoittavat jäsenyritykset sekä työ- ja elinkeinoministeriö.