VTV on tarkastanut, miten opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus suoriutuvat yleissivistävän koulutuksen digitalisoinnin ohjauksesta ja hallinnoinnista.

Tarkastuksen mukaan koulutuksen digitalisointia hankaloittaa esimerkiksi se, että mukana olevilla toimijoilla ei ole edes selkeää yhteistä näkemystä siitä, mitä digitalisoinnilta odotetaan ja toivotaan.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat luovat koulutukselle uusien mahdollisuuksien lisäksi myös uudenlaisia riskejä, joiden hallintaa toimijoiden puutteellinen näkemys kokonaisuuden muodostumisesta vaikeuttaa.

”Suosittelemme, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus selkeyttäisivät digitalisointiin osallistuvien toimijoiden vastuut, tehtävät ja toimintamallit, joita perusopetuksen digitalisoinnissa tulisi tavoitella”, VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen sanoo tiedotteessa.

Opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointia ja sen hallintaa kehitetään enimmäkseen digitalisoinnin yksittäisiin osatekijöihin kohdistuvissa hankkeissa. Valtion tukea digitalisointiin on annettu noin 280 miljoonaa euroa vuosina 2007–2018, ja tuettuja hankkeita on ollut yhteensä jopa 2 900.

VTV korostaakin hanketiedon kokoamisen, analysoinnin ja levittämisen tärkeyttä – hankkeista saadulla tiedolla tulisi tukea myös muualla tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Oksanen toteaa tiedotteessa, että olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ei kuitenkaan riitä: lisäksi on tuotettava uutta tietoa, ja usein digitalisoinnin ratkaisut syntyvät vain kokeilemalla.