Sanasta etätyö tulee minulle ensimmäisenä mieleen kiusallisuus. Muistutukset vuoroin sulkea tai avata oma mikrofoni ja kamera videoneuvottelussa.