Tunnusten uudistamisen keskeisiä syitä ovat tunnusten riittävyys, sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen sekä tarve yksilölliseen tunnukseen digitaalista asiointia varten. Uudenlaiset tunnukset vaativat muutoksia tietojärjestelmiin, joissa hetua on usein käytetty käyttäjien yksilöimiseen.