Yrityksissä helposti aliarvioidaan reunalaskennan laitteiden vaatimuksia. Laitteet sijaitsevat nimensä mukaisesti it-järjestelmien äärillä eli tosi hankalissa paikoissa, kuten teollisuusroboteissa ja lentokoneiden, kaivosten tai offshore-porauslauttojen uumenissa. Tai helpommasta päästä, nämä laskentateholtaan usein vaatimattomat anturit voivat mitata asiakkaiden liikkumista vähittäiskaupassa.

Toinen tekijä on reunalaskennan laitteiden heterogeenisuus. Toisistaan hyvinkin paljon poikkeavat laitteet tarvitsevat erilaista huoltoa, tietoturvaa, tallennusta ja omia, juuri niille suunniteltuja käyttöjärjestelmiä. Reunalaskennan järjestelmistä on tulossa mutkikkuuden viimeinen sana.

Vaikka edellä kuvatut ongelmat ovat ratkaistavissa, tähän tarvitaan ainakin jonkun osapuolen tahtoa ja rahoitusta. Juuri tästä syntyy pulma: kuka omistaa reunalaskennan?

Varjopilvi, varoittava esimerkki

Pilvilaskenta tarjoaa hyvän vertailukohdan reunalaskennan kehitykselle. Pilven alkuaikoina puhuttiin paljon "varjopilvistä" eli ilman it-osastojen lupaa tai tietämystä käyttöön otetuista varjo-it:n sovelluksista. Varjopilvet syntyivät myynnin, markkinoinnin tuotannon tai muiden bisnesosastojen hankinnoista, jotka toimivat omilla tahoillaan ilman yritys-it:n valvontaa.

Nämä varjojen hämyissä toimivat pilven saas-, paas- ja iaas-järjestemät on vasta viime aikoina saatu palautetuksi julkisen pilven ja yritys-it:n ruotuun. Monissa yrityksissä it-osastoja on yksinkertaisesti käskytetty ottamaan hallintaansa nämä varjopilven toiminnot, joita teknoväki ei itse ollut edes luomassa.

Nykyään sama ongelma on siirtynyt reunalaskennan puolelle, kun yritykset ottavat päivittäin käyttöön valtavan määrän varjo-it:n laitteita ja sovelluksia. Reunalaskennan yhä leviävän varjo-it:n ongelma näyttää olevan pakko ratkaista samalla tavalla kuin varjopilven pulmat vasta vähän aikaa sitten. It-osastojen pitää ottaa omalle kontolleen nämä muiden luomat matolaatikot.

Tuttu pulma, mutkikkaammat ratkaisut

It-osastoilla on siis kokemusta varjopilven ongelmien ratkaisuista. Toinen asia on se, riittävätkö it:n rajalliset resurssit näiden reunalaskennan monimutkaisten järjestelmien oikomiseen - tai onko it:llä edes halua ja kykyä hoitaa homma.

Monissa yrityksissä muhii riita siitä, kenelle reunalaskennan laitteiden ja järjestelmien hallinta lopultakin kuuluu, Infoworld povaa.

Yksi asia on selvä. Reunalaskennan laitteiden valtava lukumäärä ja mutkikkuus asettaa näiden järjestelmien hallinnalle ja valvonnalle todella suuret vaatimukset.

Reunalaskennan innostuksen pyörteissäkin it- ja bisnesjohtajien pitää miettiä näiden järjestelmien tulevaa hallintaa jo reuna-arkkitehtuurien suunnitteluvaiheessa. Eikä vasta jälkikäteen, niin kuin monen muunkin uuden teknologian kanssa on tehty.