Valtioneuvosto on vahvistanut 10. kesäkuuta uuden kyberturvallisuuden kehittämisohjelman, jolla on tarkoitus edistää kyberturvallisuutta ”pitkällä aikavälillä ja toimialat ylittävästi”. Ohjelma on tehty kymmeneksi vuodeksi eteenpäin eli vuosille 2021–2030.

Kehittämisohjelman neljäksi teemaksi nimetään huippuluokan osaaminen, kiinteä yhteistyö, vahva kotimainen kyberturvateollisuus sekä tehokkaat kansalliset kyberturvakyvykkyydet.

Ohjelman toteuttamisen vuosikustannuksiksi arvioidaan 5,9 miljoonaa euroa vuosille 2022–2025.

Kehittämisohjelman valmisteluun on osallistunut yli 80 organisaatiota. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan työpajoissa mukana ovat olleet elinkeinoelämä, valtiohallinto, kyberturvateollisuus sekä joukko yliopistoja ja muita järjestöjä.

”Kyberturvallisuuteen liittyy uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Ja niihin tartumme kehittämisohjelmassa, joka tavoittelee paremmalla osaamisella ja yhteistyöllä menestyvää kansainvälistä liiketoimintaa”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa tiedotteessa.

Valtioneuvoston kehittämisohjelmaa koskevan periaatepäätöksen kerrotaan perustuvan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja sen tavoitteeseen edistää kansallista kyberturvallisuutta. Ohjelman ohella valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen myös kriittisten toimialojen tietoturvan ja -suojan parantamisesta.