Totaalisen sodankäynnin käsite syntyi jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sillä viitattiin vihollisen koko yhteiskunnan näkeminen sotatoimien kohteena, muistuttaa sotatieteiden tohtori ja eversti evp. Martti Lehto.