Sotilaallisessa kielenkäytössä kybertoimintaympäristöllä tarkoitetaan fyysisiä laitteita, tietojärjestelmiä ja niitä käyttäviä tahoja. Esimerkiksi Puolustusvoimien henkilöstölle tehty #Kyberpuolustus -käsikirja kuvaa kybertoimintoympäristöä kolmena erilaisena kerroksena.