Yhdysvaltain puolustusministeriön tuottama tuore raportti ”Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD” uskoo, että erilaiset ihmisen suorituskykyä parantavat tekniset järjestelmät ovat tulossa taistelukentille vuosisadan puoleenväliin mennessä.

Puolustusministeriön alaisen Biotechnologies for Health and Human Performance Council -ryhmän arvion mukaan vuonna 2050 tai aiemminkin toteutettavista teknologioista ainakin neljästä voisi olla hyötyä myös sodankäynnissä.

Näistä ensimmäinen liittyy ihmissilmän toimintakyvyn parantamiseen. Käytännössä näkökykyä voitaisiin kohentaa esimerkiksi laajentamalla silmän havaitsemaa taajuusspektriä tai lisäämällä näköön laskennallista kykyä, joka auttaisi sotilasta tunnistamaan ja valitsemaan kohteita tai jakamaan dataa taistelutoveriensa tai teknisten järjestelmien kanssa.

Teknologisesti tämä voitaisiin toteuttaa silmän päälle asennettavalla laitteistolla, joka syöttäisi dataa optisen hermon kautta. Hieman edistyneemmässä skenaariossa teknologia korvaisi koko silmämunan.

Toinen sovelluskohde olisi ihmisen lihaskontrollin parantaminen asentamalla sotilaaseen koko joukko ihonalaisia optisia sensoreita, jotka stimuloisivat lihaksistoa kontrolloiduilla valopulsseilla. Vastaavasti tämä sensorijoukko yhdistettäisiin hallintajärjestelmään, joka ottaisi syötteitä ulkoisilta, esimerkiksi kenkiin asennetuilta sensoreilta.

Ajatuksena on, että kun ulkoinen sensori havaitsee mahdollisen vaaran, järjestelmä antaa lihaksistolle tarvittavan toimintakäskyn. Tämä vähentäisi sotilaan loukkaantumis- ja kuolinriskiä.

Teknologian uskotaan voivan auttaa myös kuulon parantamisessa. Ajatuksena on, että keskikorvan luita ja simpukkaa joko kohennettaisiin tai ne korvattaisiin kokonaan niin, että kuuloa suojattaisiin voimakkailta ääniltä samalla, kun herkkyyttä matalan amplitudin äänille parannetaan. (Kuten kaikki Rambo -elokuvasarjaan tutustuneet tietävät, kuolema voi piileskellä jokaisen rasahduksen takana.)

Teknologian myöhemmin kehittyessä sotilaiden kuuloa voitaisiin laajentaa myös infra- ja ultraäänen alueelle. Toisaalta nykyteknologia on siksi lapsenkengissään, että kuuloa parantava teknologia on lähitulevaisuudessakin saatavilla vain niille ihmisille, joiden kuulo on jo lähtökohtaisesti vaurioitunut.

Neljäs, ja potentiaalisesti kaikkein vallankumouksellisin, teknologinen edistysaskel koskee ihmisaivot ja tietokoneet yhdistäviä hermoimplantteja.

Tämä paitsi nopeuttaisi sotilaiden välistä viestintää, sallisi myös asejärjestelmien ja vaikkapa dronejen hallitsemisen kirjaimellisesti ajatuksen voimalla. Lisäksi miehittämättömien järjestelmien tietovuo voitaisiin ohjata suoraan sotilaiden aivoihin, millä on mahdollisuuksia merkittävästi parantaa sodankäynnin kannalta yhä kriittisemmäksi käyvää tilannekuvan ylläpitoa.

Lisäksi miehittämättömien asejärjestelmien hallitseminen suurten etäisyyksien päästä tekisi sodankäynnistä suhteellisesti ottaen turvallisempaa. Raportti olettaa, että esimerkiksi erikoisjoukot ottaisivat jonkinlaisia hermoimplantteja käyttöön jo vuoteen 2030 mennessä.

Suomalaiselle sotilasdoktriinille oleellisen lusikkahaarukkayhdistelmän teknologiaintegraatiosta raportti on vaitonainen.

Muiden suositustensa lisäksi raportti kehottaa viranomaisia ryhtymään toimiin, joilla vähennetään suorituskykyä parantaviin teknologioihin liittyviä ”negatiivisia kulttuurisia narratiiveja”. Kirjoittajien mukaan massamediassa, elokuvassa ja kirjallisuudessa ihmisen ja koneen yhteenliittymiä käsitellään viihteen nimissä vääristyneellä ja dystooppisella tavalla.

Tiedossamme ei ole, ovatko raportin kirjoittajat nähneet Jean-Claude ”Muscles from Brussels” Van Dammen ja Dolph Lundgrenin elokuvaa Universal Soldier, mutta se ei olisi aivan yllättävää:

Jotta yhteiskunta olisi vastaanottavaisempi teknologioiden käyttämiselle, narratiivin tulisi olla realistisempi ja tasapainoisempi. Lisäksi valtion tulisi olla läpinäkyvä suhteessaan uuden teknologian käyttöönottoon.

Raportti ei edusta Yhdysvaltain virallista kantaa.

Asiasta ovat aiemmin kertoneet mm. Washington Post, Military.com sekä Popular Mechanics.