Mikrobitin labrassa testipenkkiin saapuvat komponentit käyvät läpi hyvin vakioidun testirupeaman. Testiohjelmat ovat pysyneet jo muutaman vuoden samoina, mutta testipeleissä on tapahtunut pientä muutosta. Kun ohjelmat ja pelit pysyvät samoina, on tulosten vertailu aiempien sukupolvien malleihin helppoa.