Apulaistietosuojavaltuutettu antoi pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoille tammikuussa huomautuksen henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä.