Ylen mukaan Suomessa on kuusi työnantajaa, jotka ovat ottaneet käyttöön Lex Nokian antaman mahdollisuuden seuloa työntekijöiden sähköpostien tunnistetietoja.

Näistä Hämeenlinnan kaupunki on yksi.

Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö kommentoi Hämeen Sanomille, että Lex Nokian listoille päästiin filtteröivän palomuurin takia. Vuonna 2011 yhteen Hämeenlinnan kaupungin koneista iski virus, jonka jälkeen kaupunki halusi petrata tietoturvaansa paremmalla palomuurilla.

Silloinen kaupunginjohtaja Tapani Hellstén hyväksyi filtteröivän palomuurin käyttöönoton. Tavoitteena oli, että suuren kyberhyökkäyksen yhteydessä voitaisiin palomuurin avulla selvittää mistä hyökkäys tuli. Samalla palomuuri seuraisi internetliikennettä, pyrkisi estämään vaarallisille sivuille menemisen sekä keräisi tietoa sivuvierailuista.

Jäkön mukaan silloinen tietohallintojohtaja katsoi, että palomuurista on syytä ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle. Hän uskoi, että muutkin vastaavaa teknologiaa käyttävät tahot ilmoittaisivat asiasta.

”Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle tehtiin tietoturvauhkia silmällä pitäen ja sen vuoksi, että haluttiin varmistaa, että tunnistetietojen huolellista käsittelyprosessia varmasti tullaan noudattamaan. Kyseinen prosessi kuvattiin tarkasti ja sen ansiosta voidaan nyt todeta, että tunnistetietoja ei ole käsitelty”, Jäkkö kommentoi HäSalle.

”Yllätyksenä tuli mediahuomio, koska filtteröivä palomuuri on käytössä hyvin monilla yrityksillä”, Jäkkö sanoo.

Jäkkö korostaa, että tarkoituksena ei missään vaiheessa ole ollut urkkia työntekijöiden sähköposteja.

Hämeen Sanomat kertaakin, että työelämän tietosuojalain mukaisesti työnantajalla on oikeus lukea työosoitteisiin tulleita sähköposteja ainoastaan erityistapauksissa, ja yksittäisenkin viestin avaamisesta on ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti.

Lähde: Tivi