Itse Linux saattaa olla hyvinkin innovatiivinen, mutta sen kehittäjien käyttämät yhteydenpitovälineet kaipaisivat päivittämistä tälle vuosituhannelle. Tätä mieltä tuntuu olevan Sarah Novotny, joka istuu Microsoftin edustajana Linux Foundationin hallituksessa. Asiasta kirjoittaa The Register.

Novotny sanoo, että Linux-ytimen kehitystyötä tehdään pelkkään tekstiin pohjaavissa sähköpostikeskusteluissa. Hänen mukaansa parempien tai ainakin vaihtoehtoisten ryhmätyövälineiden käyttö toisi mukaan uusia kehittäjiä ja turvaisi Linuxin tulevaisuuden.

“Tekstiin ja sähköpostiin pohjautuvaa viestintää voi kehittää suuntaan, jonka tuntevat paremmin omakseen ne kehittäjät, jotka ovat tulleet mukaan viiden tai kymmenen viime vuoden aikana. Vanha tapa voi muodostaa tulijoille liian korkean muurin”, Novotny ehdottaa.

Vanhoista menetelmistä kiinni pitäminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että vanhemman kehittäjäpolven vetäytyessä ketään ei jää jäljelle. Jo nyt Linus Torvalds on tuonut esiin huolen siitä, että koodiin hyväksyttäviä lisäyksiä seulovia portinvartijoita on todella vaikea löytää.

”Hallitus on osallistunut keskusteluun jatkuvuuden turvaamisesta. Olemme laatimassa tähän liittyvää suunnitelmaa” Novotny kertoo. Tähän niveltyy työskentelymenetelmien modernisoiminen.