Ammattilaiset kiinnittävät kirjain­tyyppivalinnoissaan huomiota etenkin tekstin luettavuuteen, josta alan englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään kahta käsitettä: legibility ja readability. Legibility-termi liittyy kirjaintyypin muotoilussa käytettyjen ratkaisujen selkeyteen. Laajempaan tekstin luettavuuteen viittaavaan readability-käsitteeseen kuuluu isompi paletti typografisia ratkaisuja palstojen muotoiluihin asti.