Käyttämillämme sosiaalisen median palveluilla, pikaviestimillä ja verkkokauppa-alustoilla on kaikilla omat palveluehtonsa ja yksityisyyskäytäntönsä, jotka olemme rekisteröityessä hyväksyneet. Monikaan ei ole näitä dokumentteja vaivautunut missään vaiheessa lukemaan tai edes silmämääräisesti selailemaan, ja siihen on hyvä syy: hommaan kuluisi pieni ikuisuus.