Opettajien ohjelmointitaidoissa on puutteita, Tampereen ja Turun yliopistojen Digiajan peruskoulu -hankkeen alustavista tuloksista selvisi. Opettajat toivovat eniten koulutusta sovelluksiin, ohjelmointiin, pilvipalveluihin ja nettijulkaisuun, mutta opettajien digikoulutusta tarjotaan lähinnä työvälineohjelmistoista.