Koronakriisin myötä ja etätöiden yleistyessä yritykset ovat tarvinneet koko ajan lisää pilven sovelluksia, joilla it-tehtävät voidaan hoitaa olinpaikasta ja laitteista riippumatta. Kaikkien arvioiden mukaan it-osastojen rahankäyttö supistuu tänä vuonna. Pilven ohjelmistoratkaisut ovat tämän trendin loistava poikkeus: yritysten pilvi-investoinnit pysyvät kriisiaikoinakin tanakalla pohjalla.

Tämän kehityksen myötä pilvisovellusten tietoturva nousee entistä suuremmaksi haasteeksi. Ranskalaisen puolustusväline- ja avaruusteknologiajätti Thalesin tietoturvan tutkijat varoittavat it-päättäjiä vaipumasta väärän turvallisuuden tunteen valtaan.

Thales Europen mukaan lähes puolet eli 46 prosenttia eurooppalaisten organisaatioiden datasta on nykyään tallennettu pilveen. Ja vaikka suuri osa tästä informaatiosta on luokiteltu kriittiseksi, vain puolet herkistä tiedoista on millään lailla suojattu.

Tietoturvan keitos muhii siis kattilalla, sillä neljäsosa Thalesin haastattelemista it-johtajista sanoo heidän yrityksensä joutuneen tietomurron kohteeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Monipilvi mutkistaa datan turvaa

Tutkijoiden mielestä pilven monimutkaisuus, mukaan lukien yrityksissä koko ajan yleistyvä monipilven käyttö, vaarantaa tietoturvaa entisestään.

Nykyään neljä viidestä yrityksestä käyttää kahta tai useampaa iaas- tai paas -palvelujen tarjoajaa. Ohjelmistosovelluksissa tilanne on vieläkin kiharaisempi, sillä 85 prosentilla yrityksistä on enemmän kuin 11 saas-palvelutarjoajaa. Kolmasosalla yrityksistä näitä saas -myyjiä on enemmän kuin 50 kappaletta.

Thalesin tuhannelle yritykselle tekemässä tietoturvakyselyssä suurimpana ongelmana nähtiin siis pilven tietoturva, jota mutkistuva pilvi-infra ja sovellusten kasvavat määrät ovat omiaan pahentamaan. Zdnet kirjoittaakin, että jossakin vaiheessa pilvisovelluksissakin raja tulee vastaan.

Muita haasteita toki on. Tietoturvan suurimpana tulevaisuuden riskinä it-johtajat pitävät kvanttitietokoneita ja kvanttilaskentaa, joiden alkavan esiinmarssin myötä datan kryptausmenetelmät pakostakin muuttuvat.