Aikamatkustus on teoriassa mahdollista ilman, että se johtaa kausaalisiin paradokseihin, väittää nuori matemaatikko Germain Tober australialaisesta Queenslandin yliopistosta.

Aikamatkustajalla olisi hänen mukaansa menneisyydessä jopa vapaa tahto, mutta tässä väittämässä on juju. Menneisyydessä tehdyt teot eivät nimittäin tuottaisi haluttua tulosta.

Classical and Quantum Gravity -lehdessä julkaistu Toberin ja hänen ohjaajansa Fabio Costan tutkielma on absoluuttisen hypoteettinen: se tarkastelee ongelmaa vain logiikan, matematiikan ja suhteellisuusteorian yhtälöiden näkökulmasta.

Aikamatkustuksen mahdollistavaa käytännöllistä mekanismia tai pienintäkään viitettä sellaisesta ei ole löydetty.

Tutkimuksesta kertovan lehdistötiedotteen mukaan Tober vastaa teoreettiselta kannalta niin sanottuun isoisäparadoksiin. Sana tarkoittaa menneisyyden muuttamista tavalla, joka johtaa kausaaliseen ristiriitaan tulevaisuuden kanssa.

Klassisessa esimerkissä aikamatkaaja tappaa isoisänsä, näin estäen oman syntymänsä ja matkansa, ja siten myös isoisänsä ennenaikaisen kuoleman.

Tober puolestaan muotoilee saman asian lievemmän, mutta nykyhetkeen osuvan pandemiaesimerkin kautta. Jos aikamatkaaja yrittäisi pysäyttää koronaviruksen leviämisen potilaaseen yksi ja onnistuisi siinä, hänen tulevaisuuden minänsä ei tietäisi, mihin lähteä matkalle pysäyttämään virus.

Perinteinen ja käytännössä paikkansa pitävä ratkaisu paradoksiin on se, että aikamatkustus ei ole mahdollista. Toinen perinteinen ratkaisu – tällä kertaa teoreettinen – esittää, että aikamatkustus voisi teoriassa onnistua, mutta matkaaja ei kykenisi tekemään mitään, mikä aiheuttaisi kausaalisia paradokseja.

Tober ja Costa ovat päätyneet muunnelmaan jälkimmäisestä vaihtoehdosta. Heidän mukaansa aikamatkaaja olisi vapaa tekemään asioita menneisyydessä, mutta paradoksien välttämiseksi maailmankaikkeuden tapahtumat itsessään ottaisivat kolmannen uoman: ei alkuperäistä eikä sellaista, mitä matkaaja tavoittelee, vaan jotakin muuta.

Tober jatkaa teoriansa havainnollistamista koronavirusesimerkillä. Aikamatkaaja voisi estää ensimmäisen infektion, mutta hänen tekonsa seurauksena joku muu – esimerkiksi hän itse – saisi tartunnan.

”Mitä tahansa tekisit, tapahtumat ympärilläsi muovautuisivat sen mukaan. Pandemia tapahtuisi joka tapauksessa, ja aikamatkaaja tietäisi, minne mennä”, Tober toteaa tiedotteessa.