Entäpä jos rikoksentekijä tietää, että omasta puhelimesta löytyy raskauttavia, todennäköisesti tuomioon johtavia todisteita? Tällöin voisi ajatella, että puhelimen pääsykoodin kertominen viranomaisille tarkoittaisi käytännössä itseään vastaan todistamista. Tätä mieltä ei ollut kuitenkaan oikeus New Jerseyssä, kirjoittaa TechCrunch.

Tuomioistuimen mielestä perustuslain viides lisäys koskee ainoastaan suullisia lausuntoja. Omaan syyllisyyteen viittaavien todisteiden ojentamista poliisille – esimerkiksi puhelimen pääsykoodin muodossa – ei katsota toiminnaksi, josta olisi laillista kieltäytyä.

Kysymys perustuslain viidennestä lisäyksestä liittyen digilaitteisiin ja niiden dataan on jakanut tuomioistuimia Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Indianassa ja Pennsylvaniassa tuomioistuimet totesivat, että perustuslain viides lisäys takaa epäillylle oikeuden olla paljastamatta puhelimensa pääsykoodia. Perusteluna oli se, että viranomaiset saattaisivat löytää laitteesta täysin sattumalta syyllisyyteen viittaavia todisteita – eikä epäillyn tarvitse tällaisia ”kalastusretkiä” sallia.

Koska osavaltiokohtaiset tuomioistuimet eivät tunnu pääsevän asiasta yksimielisyyteen, lankeaa lopullinen päätös maan korkeimmalle oikeudelle.