Valmistaja on aloittanut takaisinvedon yleismittareille, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa vaarallisen onnettomuuden. Osassa mittareista on