Kirjoitimme huhtikuussa, että Helsingin hallinto-oikeus oli kumonnut kaksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemää päätöstä, jotka koskivat verkkosivustojen evästekäytäntöjä.

Päänvaivaa on aiheuttanut se, että nykyisen lainsäädännön mukaan evästeiden tallentamiseen pitää saada palvelun käyttäjän tai sivulla kävijän suostumus. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus (Ktk) oli linjannut, että suostumuksen voisi antaa myös selaimen asetusten kautta.

Hallinto-oikeus käsitteli saamaansa valitusta ja päätti, että selainasetukset eivät riitä suostumukseksi.

Kyberturvallisuuskeskus sanoo ratkaisujen selkeyttävän lainsäädännön tulkintaa ja lupaa uudistaa neuvontaansa. Näin pystytään auttamaan sekä verkkopalvelujen tarjoajia että käyttäjiä.

Uuden ohjeistuksen valmistelussa luvataan kuulla tietosuojavaltuutettua. Tavoitteena on julkaista uusittu ohjeistus kesän aikana.

"Hallinto-oikeuden ratkaisut selvensivät käytänteitä, joilla evästeiden käyttöön liittyvän suostumuksen voi antaa. Tämä auttaa yleisen tietosuoja-asetuksen ja evästeitä koskevan kansallisen erityislainsäädännön välisessä tulkinnassa," Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jukka-Pekka Juutinen toteaa tiedotteessa.

Ktk on iloinen myös siitä, että oikeus samalla vahvisti sen asemaa. Oikeuden mukaan Kyberturvallisuuskeskus on Suomessa toimivaltainen viranomainen niin kutsutun evästesääntelyn tulkitsemiseen ja noudattamisen valvontaan.

Hallinto-oikeuden kumoamien päätösten uudelleenkäsittely aloitetaan, kun hallinto-oikeuden ratkaisut tulevat lainvoimaisiksi.