Mozilla kertoo antavansa tulevaisuudessa Firefox-selaimen käyttäjille yhä enemmän valtaa päättää omasta datastaan, uutisoi CNET.

Päätöksen taustalla on Kaliforniassa vuoden alusta voimaan tullut uusi CCPA-lainsäädäntö (California Consumer Privacy Act), joka velvoittaa teknologiayhtiöt kertomaan käyttäjille, mitä dataa heistä kerätään. Lisäksi käyttäjillä on oltava mahdollisuus esimerkiksi pyytää omien tietojensa poistamista tai kieltää datan myyminen eteenpäin.

Kyseessä on pitkälti vastaava tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kuin EU-maissa vuonna 2018 voimaan tullut GDPR-asetus.

Mozilla kertoo omassa blogissaan, kuinka se GDPR:n voimaantulon yhteydessä päivitti Firefoxin yhteensopivaksi EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa kaikille käyttäjille. Samaa käytäntöä sovelletaan nyt Kalifornian lakiuudistuksen suhteen, eli uudet CCPA:n mukaiset asetukset tulevat voimaan kaikkialla maailmassa, eivät ainoastaan Kaliforniassa.

Firefox-käyttäjille tarjotaan tulevaisuudessa mahdollisuus poistaa omat telemetriatietonsa Mozillan järjestelmistä. Tämä tarkoittaa selaimen suorituskyvyn ja turvallisuuden kehittämistä varten kerättävää dataa kuten auki olevien välilehtien määrää sekä sivuvierailujen kestoa. Yksityisessä tilassa telemetriatietoja ei kerätä lainkaan.

Kerättyjen telemetriatietojen poistaminen tulee mahdolliseksi Firefoxin seuraavassa versiossa, joka on määrä julkaista 7. tammikuuta.

Myös muut yhtiöt, muun muassa Microsoft, ovat ilmoittaneet tuovansa CCPA:n velvoittamat käytännöt myös muille kuin ainoastaan kalifornialaisille käyttäjille.

CNET huomauttaa, että päätöksien taustalla lienee ideologisen yksityisyyden puolustamisen lisäksi myös käytännöllisiä syitä. Ensinnäkin, kahden erillisen käyttöliittymän luominen sekä kalifornialaisia että muita käyttäjiä varten voisi osoittautua työlääksi. Toinen haaste olisi tunnistaa käyttäjät, jotka laki näkee Kalifornian asukkaina. Kolmanneksi, CCPA:n kaltaista lainsäädäntöä kaavaillaan jo useassa muussakin Yhdysvaltojen osavaltiossa. Helpoin ja käytännöllisin tie saattaa siis olla taipuminen CCPA:n asettamiin raameihin kaikkialla jo nyt.