Investointipankki Goldman Sachsin haastattelemat suurten yritysten it-johtajat pitävät Microsoftin Azurea jo nyt kaikkein suosituimpana julkisen pilven alustana. Kolmen seuraavan vuoden aikana Azure lisää etumatkaansa ja selättää kovimman kilpailijansa, pilvimarkkinoita pitkään hallinneen AWS:n (Amazon Web Services), vastaajat sanovat.

Goldman Sachsin näkemys perustuu yli sadan Global 2000 -suuryrityksen it-johtajan keskuudessa tehtyyn kyselyyn, jossa 56 it-pomoa kertoo käyttävänsä Azurea pilvi-infran alustana. AWS:n käyttäjiä oli vastaavasti 48 kappaletta.

Pankin tutkimuksessa on keskitytty pilven infrastruktuuriin ja paas (platform-as-a-service) -järjestelmiin eli alueille, joilla Microsoftilla on ollut johtoasema vuoden 2017 joulukuusta lähtien ja joilla Azure on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, ITPro kirjoittaa.

Satya Nadella teki oikean valinnan

Kasvu näyttää vain jatkuvan, sillä 66 it-johtajaa sanoo, että heidän yrityksensä käyttää Azurea enemmän kuin mitään muuta pilven palvelutarjoajaa seuraavien kolmen vuoden aikana.

"Vastaajat uskovat suurten palvelutarjoajien säilyttävän asemansa yritysten pilvimarkkinoilla. Heidän mielestään Microsoft pysyy selkeänä markkinajohtajana ainakin kolme seuraavaa vuotta", investointipankin tutkijat kirjoittavat.

It-johtajat suitsuttavat Microsoftin toimitusjohtajaksi helmikuussa 2014 tulleen Satya Nadellan oivallista strategiavalintaa, jonka ansiosta yhtiö on keskittynyt yrityspilven palveluihin ja samalla kuronut markkinoita hallinneen Amazonin etumatkaa koko ajan kiinni.

Strategian toimivuudesta saatiin kunnon merkki viime huhtikuussa, kun Microsoftin markkina-arvo ylitti lyhyeksi ajaksi tuhannen miljardin dollarin haamurajan. Pomppaus johtui hyvin sujuneesta ensi neljänneksestä, jonka aikana Azuren pilvibisnekset kasvoivat 73 prosenttia.

Julkipilven suosio lisääntyy

Goldman Sachsin kyselyssä on hyvä muistaa se, että siinä haastateltiin nimenomaan suurten yritysten it-johtajia, joiden mielestä Microsoftilla on näille yrityksille kaikkein sopivimmat pilvituotteet ja ennen kaikkea oikea asenne isojen yritysasiakkaiden palvelemiseksi. Samaan aikaan AWS on kasvattanut suosiotaan pk-sektorilla ja startup -yritysten joukossa.

Microsoftin ja Amazonin asenne-erot näkyvät myös siinä, että AWS:n strategiana on rohkaista asiakkaita käyttämään sen koko pilvirepertuaaria eli kaikkia palveluja monipilven sijasta. Microsoftin on nähty suhtautuvan rennommin monipilven käyttöön.

Pankin analyytikoiden mielestä pilven kasvu jatkuu, sillä nykyään 23 prosenttia yritysten kaikista it-tehtävistä on siirretty julkiseen pilveen. Viime kesäkuussa vastaava osuus oli 19 prosenttia it-töistä.

Kolmen seuraavan vuoden aikana tutkijat arvelevat julkipilven osuuden kohoavan 43 prosenttiin yritysten kaikista it-töistä. Kehitys avaa uusia mahdollisuuksia muillekin pilvipalveluiden tarjoajille, kuten Googlelle, Goldman Sachsin analyytikot ounastelevat.