Microsoft haluaa Windowsin komentorivistä yhtä tehokkaan työkalun kuin mistä Unix-käyttäjät ovat saaneet nauttia jo yli 40 vuoden ajan.

Tarkoituksena on, että Windows 10:n komentorivin käyttäjät saavat käyttöönsä uusia ominaisuuksia, kuten konsolivälilehdet sekä tuen emojeille. Muutos on tarkoitus toteuttaa uuden rajapinnan avulla, joka julkaistaan suurelle yleisölle piakkoin.

Uusi rajapinta on tarjolla jo viimeisimmässä Windows 10 Insider -testiversiossa, mutta toistaiseksi ominaisuuden dokumentointi on niukkaa. Windowsin komentorivin kehityksestä vastaava tiimi on julkaissut sarjan blogikirjoituksia, joissa kuvaillaan komentorivin historiaa ja sen toimintaa Windows-ympäristössä.

Microsoftin aikomuksena ei ole muuttaa komentorivin kautta toimivien ohjelmien toimintaa, vaan konsolin ominaisuuksia, ArsTechina huomauttaa.

Windows 10:n käyttäjille on tarjolla tällä hetkellä useita komentorivipohjaisia työkaluja, kuten PowerShell, cmd-komentokehote sekä Linux-sovellusten ajamiseen tarkoitettu Windows Subsystem for Linux. Tarkoituksena on, että ne ovat tulevaisuudessa entistä tehokkaampia ja monipuolisempia työkaluja.

Windowsin ja Unixin komentorivit ovat aina toimineet varsin eri tavoin: Windows kohtelee kaikkea objekteina (olioina), Unixin lähtökohtana on puolestaan ollut se, että kyseessä on aina tiedosto, ArsTechnica kuvailee eroa.