Microsoft on julkistanut uuden Playwright for Python -ohjelmointirajapinnan, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat koodata end-to-end-testejä python-ohjelmointikielellä, uutisoi TechRepublic.

Playwright for Python on suunniteltu nopeuttamaan uusien sovellusten testaamista automatisoimalla prosessia alusta loppuun. Microsoftin mukaan Playwright tarjoaa nopeamman ja luotettavamman automaation kuin kuin jo olemassa olevat testaustyökalut, joka osaltaan nopeuttaa sovellusten luomisprosessia.

TechRepublicin mukaan automaattiset testausjärjestelmät voivat olla työläitä ja epäluotettavia, sillä testaus saattaa keskeytyä esimerkiksi aikakatkaisun vuoksi. Ongelman ratkaisemiseksi Playwright odottaa automaattisesti, että käyttöliittymä on valmis, jolloin testeistä tulee luotettavimpia sekä helpompia toteuttaa.