Microsoftin Windows 10:n käytöstä keräämät tiedot ovat aiheuttaneet vuosien saatossa melkoista kalabaliikkia. Toiset kokevat tietojenkeruun käyttäjien vakoiluna, toiset taas ymmärtävät tarpeen kerätä arvokasta tietoa laitteen käytöstä palvelun parantamiseksi.

Oli Windowsin diagnostiikkatoiminnoista mitä mieltä hyvänsä, on niihin siitä huolimatta tulossa jälleen uudistuksia.

Vastaisuudessa Windows 10:ssä on tarjolla kolme erilaista vaihtoehtoa nykyisen neljän sijaan. Laajennettu tietojenkeruun vaihtoehto on jäämässä pois. Uudet vaihtoehdot ovat englanniksi Diagnostic Data Off, Required Diagnostic Data sekä Optional Diagnostic Data. Näitä vastaavat tasot ovat Off (pois käytöstä), Basic (perustaso) sekä Full (täydet tiedot).

Tietojen lähettämisestä voivat vastaisuudessakin kieltäytyä Windows 10 Enterprise -käyttäjät. Kotikäyttäjille on tarjolla perustaso tai täydet tiedot.

Windows Insider -testiohjelmaan kuuluvilla ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin valita täysien diagnostiikkatietojen lähettäminen. Muussa tapauksessa he eivät saa enää käyttöönsä uusia Windows 10 -testiversioita.

Kaikki laajennetun vaihtoehdon (Enhanced) valinneiden asetus palautetaan perustasolle, joten Windows Insider -testiohjelmassa pysytelläkseen tarvitsee käydä ruksimassa käyttöön vaihtoehto Optional Diagnostic Data.

Muutokset tulevat voimaan Windows 10:n koontiversion 19577 julkaisun myötä, Softpedia kirjoittaa. Toistaiseksi muutokset koskevat vain Windows Insider -testiryhmään osallistuvia, mutta on mahdollista, että ne laajenevat tulevaisuudessa kattamaan myös tavalliset Windowsin käyttäjiä.