Microsoft on vahvistanut April 2018 Updaten aiheuttavan ainakin kahdenlaisia ongelmia. Varmoja tai helppoja korjaus- tai kiertokeinoja ei kuitenkaan ole juurikaan tarjolla.