Kanadan Halifaxissa sijaitsevan Dalhousien yliopiston tutkijat ovat kehittäneet sovelluksen, jonka avulla seurataan nuorison mielenterveyden tilaa ja koronaviruspandemian vaikutusta siihen.

PROSIT eli Predicting Risks and Outcomes of Social Interactions -sovellus on tällä hetkellä asennettuna 300 koekäyttäjän puhelimiin. Puolet testiryhmästä on potilaita erilaisissa mielenterveyttä hoitavissa laitoksissa, Techxplore kertoo.

Sovellus kerää puhelinten käytöstä erilaista dataa, esimerkiksi miten usein puhelimella soitetaan tai lähetetään viestejä, askelmittarin lukemia, käyttäjän musiikkivalinnat, nukkumiseen liittyvät tiedot ja ruutuajasta yleisesti.

Tutkijat haluavat täsmentää että sovellus ei tallenna esimerkiksi viestien sisältöä, vaan pelkästään viestien lähettämiseen liittyvää dataa. Viestien pituuden ja lähetysajan lisäksi sovellus valvoo myös puhelimen virtuaalinäppäimistöä ja mittaa miten kovaa näyttöä kirjottaessa painetaan. Tutkijoiden mukaan mielentila vaikuttaa selvästi näppäilyn nopeuteen ja voimaan.

Erityisesti tutkimusryhmä haluaa korostaa, että mitään henkilökohtaisia tietoja kuten viestien sisältöjä ei kerätä. Data myös tallennetaan salattuna yliopiston suojatulle palvelimelle. Osallistujia pyydetään myös allekirjoittamaan lomake, jolla he suostuvat luovuttamaan tietojaan. Kerätyn raakadatan lisäksi kokeiluun osallistuvien tulee tehdä viikoittain 1,5 minuuttia pitkä äänitallenne, jossa he kertovat tuntemuksistaan viikon aikana.