Tilastokeskus julkaisi elokuussa tiedot yksityisen sektorin palkoista Suomessa vuonna 2020. Tilastoista käy ilmi, että it-alaan kytkeytyvissä