Mikrobitti testaa laitteita lukijoitaan varten. Testit perustuvat laboratoriomittauksiimme ja testaajien käytännön kokeiden pohjalta tekemiin arvioihin. Ulkopuoliset eivät vaikuta testituloksiin tai testilaitteiden valintaan. Uskottavuus, luotettavuus ja puolueettomuus ovat toimintamme kulmakiviä. Käymme jatkuvaa keskustelua testimetodeista ja niiden kehittämisestä ulkopuolisten asiantuntijoiden, lukijoidemme ja laitevalmistajien kanssa.

Mikrobitin sivuille pääseminen ei ole ostosuositus, testeissä pärjääminen voi sellainen ollakin. Haluamme toimia läpinäkyvästi. Kerromme perusteellisesti, mitä testejä laitteille on tehty. Näin lukija voi itse arvioida testien luotettavuuden ja testimenetelmien sopivuuden hänen tarpeisiinsa.

Käytämme nimitystä testi vain sellaisista arvioista, joissa tuotteelle on tehty mittauksia laboratoriossamme tai niihin verrattavia systemaattisia vertailuja (jos tuotteen ominaisuuksia ei ole mahdollista tai mielekästä mitata). Pelkästään käyttökokemuksiin perustuvat tuotearviot julkaisemme Näppituntuma-palstalla. Myös Softahelmet-palstan tuotteita on kokeiltu. Ainoastaan Tulossa-palstan jutut perustuvat puhtaasti valmistajien ilmoittamiin tietoihin.

Osallistumme valmistajien kustantamille matkoille valikoidusti. Matkojen sisällön on oltava lukijoitamme kiinnostavaa ja journalistisesti perusteltua. Matkalle osallistuminen ei takaa sitä, että aiheesta kirjoitetaan Mikrobitissä.

Toimittajat saavat ottaa ammattinsa hoitamiseksi ja suhteiden ylläpitämiseksi vastaan normaaleja lounaita ja vieraanvaraisuutta. Yksittäisen toimittajan saaman lahjan enimmäisarvo voi olla 30 euroa, sitä arvokkaammat palautamme tai annamme esimerkiksi lukijakilpailun palkinnoksi.

Toimituksen jäsenillä ei ole omistuksia tai muita sidonnaisuuksia yrityksiin, joiden tuotteista Mikrobitti kirjoittaa.

Myymme mielellämme ilmoitustilaa. Mutta lehteen ei saa juttua ostamalla mainostilaa eikä ilmoitusasiakkuus vaikuta arvioihin.

Mikrobitissä testatut laitteet ovat lainoja. Ne palautetaan testien jälkeen. Jos laitteen toimittanut taho ei halua laitetta jostain syystä takaisin, jätämme sen joko toimitukseen muiden testien alustaksi tai luovutamme sen vastikkeetta hyväntekeväisyyteen.

Joissakin tapauksissa, kuten valmistautuessamme useamman tuotteen testiin tai pitkäaikaisessa käyttötestissä on perusteltua pitää laitetta lainassa hieman kauemmin. Tilaamatta toimitukseen tulevat tuotteet testataan vain, jos se katsotaan lukijoidemme kannalta mielekkääksi.

Ne tilanteet, joihin tätä ohjetta ei voi suoraan soveltaa, ratkaisemme tämän ohjeistuksen hengessä.