Maailmalla rakennetaan maanteitä myös betonista. Suomessakin betoniteitä on rakennettu viime vuosisadalla. Ennen sotia vuosina 1926–39 niitä rakennettiin yhteensä 360 000 m² ja sotien jälkeen yhteensä noin 160 000 m².