Koodaaminen on hidasta hommaa, varsinkin kun lopputuloksen pitäisi olla hyvä eikä melkein. Sujuvasti toimivan ohjelman kehitys vaatii jatkuvaa testaamista ja korjaamista, mikä pidentää kehitysprojektien kestoa.

Tech Republic kirjoittaa ohjelmistoyhtiö Rollbarin tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miksei valmista koodia synny nykyistä nopeammin. 950 vastaajan joukosta 84 prosenttia oli sitä mieltä, ettei koodin julkaisutahtia voinut heidän kohdallaan nopeuttaa.

Neljännes kyselyyn vastanneista kehittäjistä kertoi julkaisevansa valmista koodia vain kerran 1–2 kuukaudessa. Lähes yhtä suuri osa taas julkaisi uutta koodia joka toinen viikko.

Vastausten perusteella yleisin syy julkaisutahdin hitaudelle on testaaminen ja laadunvalvonta. Yli kolmannes vastaajista kertoi virheiden etsimisen ja korjaamisen hidastavan työtään. Kaiken kaikkiaan kehittäjät käyttävät jopa 40 prosenttia työajastaan testaamiseen ja laadunvalvontaan.

Mikäli testausta ja koodin korjausta voitaisiin tehostaa, vapautuisi koodarien aikaa uusien ominaisuuksien kehittämiseen. Rollbarin aiemman kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia kehittäjistä ajattelee nykyisten virheiden havainnointiin käytettyjen työkalujen olevan tehottomia ja että manuaalinen vianetsintä ja korjaaminen vievät liian paljon aikaa.

Toinen suuri syy tuottamisen hitauteen oli kehittäjätiimien pienuus. Pienet henkilöstöresurssit syövät mahdollisuuksia julkaista valmista koodia usein, varsinkin kun korjaamiseen ja viimeistelyyn kuluu paljon aikaa.

Kehittäjät ovat kovassa paineessa, sillä kiristyvässä kilpailussa innovatiiviset ratkaisut jyräävät. Koodin puhdistamiselle bugeista ei useinkaan jää tarpeeksi aikaa, jos on pakko alkaa jo kehittää softan seuraavaa uutta ominaisuutta.

Rollbarin toimitusjohtaja Brian Ruen mukaan täydellistä koodia ei ole olemassakaan. Hänen mukaansa johtavat organisaatiot ovatkin siirtymässä täydellisyydentavoittelun sijaan ajattelumalliin, jossa virheitä pyritään korjaamaan sitä mukaa, kun niitä havaitaan.