Nokian entiseksi kehitysinsinööriksi itseään väittävä Reddit-käyttäjä Jollycode vastaa monien kysymään kysymykseen Windows-puhelimien epäonnistumisesta omasta näkökulmastaan.