Perinteisesti nuoria it-osaajia on palkattu hoitamaan aluksi teknoalojen lapiohommia, kuten it-tukeen liittyviä rutiineja. Kun automaatio ja robotit ottavat näitä tehtäviä haltuun, joutuvat sekä it-päälliköt että työntekijät etsimään uraputken alkupäätä uusista paikoista.

Henkilöstöalan analytiikkaa tarjoavan Twinen toimitusjohtaja Joseph Quan muistuttaa, että työpaikkojen häviäminen koneellistumisen myötä ei ole mikään uusi ilmiö.

"Kaikki keksinnöt kirjapainoista nettipankkeihin toimivat samalla tavalla. Ensiksi häviävät alimman tason tehtävät. It-alalla on jo kauan automatisoitu kaikkein puuduttavimpia rutiineja tai siirrytty niissä itsepalveluun."

Quan lohduttaa töiden häviämisestä huolestuneita sillä, että monissa valveutuneissa yrityksissä pohditaan automaation ongelmia työmarkkinoilla.

"Näissä edelläkävijöissä työvoiman käyttöä suunnitellaan ja väkeä koulutetaan uudelleen siirtymään vaativampiin tehtäviin. Tämä siis tehdään ennen siirtymistä täysin automatisoituihin malleihin", Quan sanoo.

Automaatio oli käydä kalliiksi

Tämä ei ole helppo nakki. Suuri ohjelmistoyhtiö BMC Software oli jakanut it-tukitehtävänsä hierarkkisesti neljään luokkaan, josta helpoimpia eli ykköstason hommia alettiin joitakin vuosia sitten oikein urakalla automatisoida.

Tarkoitus oli, että vastaamattomat kysymykset siirtyisivät aina seuraavan tason henkilöiden ratkottaviksi. Tämä ei toiminut lainkaan, koska kolmos- ja nelostason it-suunnittelijat ja sovelluskehittäjät katsoivat, että heidän luovuutensa kärsi hommissa, jotka yksinkertaisen koneen olisi pitänyt hoitaa.

Töiden pallottelu edes takaisin johti tehottomuuteen, kohonneisiin kustannuksiin ja heikentyneeseen työtyytyväisyyteen. Ulko-ovet alkoivat paukkua kestämättömällä tavalla osaajien lähtiessä muihin töihin. Sanomattakin on selvää, että onneton automaatiokokeilu oli vähällä viedä BMC Softwaren maineen nousevan urapolun työnantajana.

Kolme vuotta kokeilun aloittamisen jälkeen yritys joutui vetämään liinat kiinni automatisaatiossa.

"Meille selvisi, että 38 prosenttia it:n tukipyynnöistä oli edennyt hierarkiassa kolmostasolle, vaikka automaation olisi pitänyt hoitaa nämä tehtävät, BMC:n it-johtaja Scott Cavendish selostaa.

"Meidän piti alkaa rakentaa tanakampaa automaatiota ja lisätä väkeä kakkostasolle, jotta it:n tukipyynnöt alkoivat hoitua paremmin", hän kertoo.

It-pomon nähtävä automaation edut

Työmarkkinoille tulevilla uusilla sukupolvilla on aina edeltäjiään korkeammat odotukset töistä, joita he haluavat hoitaa. Ohjelmistoyhtiö Resolve Systemsin CEO Vijay Kurkal sanoo näiden odotusten vaikuttavan sekä nuorten että heitä palkkaavien yritysten käsityksiin it-alan urapoluista.

"Nykyään nuorimmatkaan alalle tulijat eivät tyydy aloittamaan rupuhommista. Millenniaalit ovat varttuneet teknologian kanssa ja niinpä he haluavat heti työuransa alusta alkaen vaikuttaa asioihin", Kurkal pohtii.

Hän huomauttaa siitä, että nuoret ovat tottuneita automaatioon työpaikoilla ja he katsovat vapautuvansa juuri koneiden avulla mielekkäämpiin työtehtäviin.

"Nuoret eivät pelkää koneita. He kammoavat pikemminkin sitä, että joutuvat tekemään töitä, jotka voidaan hoitaa automaatiolla. Rutiinit merkitsevät millenniaaleille uraputken katkeamista, ja meidän työnantajienkin pitää ymmärtää tämä ja vastata haasteisiin", Kurkal sanoo.

Hänen mielestään it-pomot voivat automaation avulla vähentää töihin liittyviä paineita, parantaa työmoraalia ja -tyytyväisyyttä, lisätä innovatiivisuutta ja kohentaa tuottavuutta - sanalla sanoen repiä tiukemmista budjeteista enemmän irti.

"Ihmisten ei tarvitse pelätä automaatiota töiden tappajana, sillä asia on ihan päinvastainen. Automaatio ja robotit auttavat yrityksiä pitämään parempaa huolta ihmisistä. Sitä paitsi koneet ovat ainoa tapa selvitä it-alan jatkuvasta osaajapulasta", Kurkal selostaa kantaansa.

Nuoret virtualisaation etulinjassa

Automaatio ei synny itsestään tai ilman ihmisten päätöksiä. Asiantuntijoiden mielestä juuri ruohonjuuritason it-osaajat ovat parhaita ammattilaisia huomaamaan automaation hyödyt erilaisissa rutiineissa. Tällainen tehtävien tunnistaminen on tärkeää, koska automaatio vaatii aina prosessien erittelyä ja selvittelyä.

It-jätti Fujitsu on käyttänyt nimen omaan nuoria, vasta taloon tulleita it-tukihenkilöitä apuna selvittämässä automaatioon liittyviä työtehtäviä ja hommien kulkua, Fujitsu Live Servicesin automaatiosta ja big datasta vastaava johtaja Angela Abbot kertoo.

"Nuorista on tullut meille automaation evankelistoja. Käytämme heidän kokemuksiaan esimerkiksi asiakkaiden kanssa toimimisesta kaikkien eduksi ja suuremman lisäarvon tuottamiseksi", Abbot hehkuttaa.

Hänen mukaansa juuri näiden etulinjan tukihenkilöiden ansiosta Fujitsu Live Services on onnistunut kehittämään virtuaalisia agentteja asiakaspalvelussaan.

"Nuorista on tullut automaatioalustojemme sisällöntuottajia ja he ohjaavat koko yrityksen matkaa asiakkuudenhallinnan automaatiossa ja virtualisoinnissa", Abbot sanoo.

Selkävoitto automaatiosta

Alussa mainittu BMC Software ottanut suosiolla lusikan kauniiseen käteen ja alkanut tarjota automaation avulla nuorille it-osaajille yhä vaativampia tehtäviä ja korkeammalle johtavia urapolkuja.

Tietohallintojohtaja Scott Cavendish sanoo, että yhtiö on kääntänyt aiemmin ovesta ulospäin johtaneen työntekijöiden virran. Nyt BMC:n työvoiman vaihtuvuusaste on 8-10 prosentin tietämillä eli alemmalla tasolla kuin it-alan keskimäärin 13 prosentissa. Ja esimerkiksi kilpailevissa Wiprossa ja Cognizantissa väki vaihtuu huomattavasti tiheämmin.

"Tuottavuus on kohentunut ja työtyytyväisyys lisääntynyt. Ja mikä tärkeintä, olemme onnistuneet luomaan uuden it-osaajien kanavan, joka turvaa korkeasti koulutettujen ammattilaisten tulon taloon", Cavendish kehuu automaatiosta lopulta saatuja etuja, jotka tosin syntyivät vasta huomattavien vaikeuksien jälkeen, Cio.com kirjoittaa.