Perinteisesti nuoria it-osaajia on palkattu hoitamaan aluksi teknoalojen lapiohommia, kuten it-tukeen liittyviä rutiineja. Kun automaatio ja robotit ottavat näitä tehtäviä haltuun, joutuvat sekä it-päälliköt että työntekijät etsimään uraputken alkupäätä uusista paikoista.