Minkä takia tekniikan alalle hakeutuu edelleen vähemmän naisia kuin miehiä? Susanna Bairoh esittää väitöskirjassaan The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers, että syy tähän piilee miehiseksi rakennetussa alassa.