Spotify tarjoaa kullekin käyttäjälle räätälöityjä suosituksia uudesta musiikista viikottain. Musiikin sisältöpohjainen suosittelu on vaikeaa, sillä pelkkä tieto kappaleen energisyydestä tai sävellajista ei vielä riitä ennustamaan, tykkääkö kuulija siitä.

Suositeltavat kohteet ovat yksittäisiä lauluja, mutta yhtiön oivallus oli käyttää suositusten pohjana soittolistoja. Avuksi otettiin yhteistoiminnallinen suosittelu­algoritmi, jossa käyttäjien yhteneväi­syyksistä luodaan suosituksia.

Jos kahdella eri käyttäjällä on soittolista, jolta molemmilta löytyvät kappaleet A, B ja C, mutta toisella on lisäksi D ja toisella E, voidaan siltä pohjalta olettaa, että soittolistalla olevia lauluja yhdistää jokin, koska muutenhan käyttäjät eivät olisi lisänneet niitä samaan listaan.

Algoritmin ei siis tarvitse ”ymmärtää”, mikä kyseinen yhdistävä tekijä on, vaan hyödyntää ihmisten implisiittisesti luomaa informaatiota.

Lue myös Mikrobitin laajampi juttu suosittelualgoritmien toiminnasta.