Tietosuojavaltuutetun toimisto on selvittänyt vakuutusyhtiöiden toimintaa niiden pyytäessä vakuutuksenhakijoiden ja vakuutettujen terveystietoja vastuukysymysten selvittämiseksi. Puutteita havaittiin erityisesti terveydenhuollosta pyydettävien tietojen rajaamisessa sekä niiden lainmukaisessa käsittelyssä, tietosuojavaltuutetun toimisto tiedottaa.