Korttikoneita yhdistämällä on mahdollista rakentaa järeä laskentaklusteri suhteellisen pienin kustannuksin. Vaikkei projekti puhtaan laskentatehon kannalta olisikaan järkevä, toimii miniklusteri mainiosti esimerkiksi opiskelussa tai testaamisessa.