Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut lausunnon valmisteilla olevan ePrivacy-asetuksen viimeisimmästä luonnoksesta. Lausunnossa painotetaan, ettei uusi asetus saa heikentää nykyisen tietosuojadirektiivin tarjoamaa tietosuojan tasoa. Niin sanottu evästemuuri saa tietosuojaneuvostolta täystyrmäyksen.

Tulevalta ePrivacy-asetukselta odotetaan selkeytystä muun muassa evästeiden käyttöön ja niiden hyväksyttämiseen eri verkkosivuilla. Tietosuojaneuvoston lausunnossa painotetaan, että tulevaan asetukseen on sisällytettävä vaatimus suostumuksen pyytämiseen käyttäjiltä evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttöön. Evästemuuri tulee neuvoston mukaan selkeästi kieltää, koska tällöin käyttäjä ei voisi antaa vapaaehtoista suostumusta, vaan suostumus olisi edellytys verkkosivun tai palvelun käyttämiselle.

Tietosuojaneuvoston lausunnossa painotetaan myös, että asetuksen valvonnassa toimivallan jaon tulee olla selkeä ja yhdenmukainen jäsenmaiden välillä. Nykyisen direktiivin tulkinnassa ovat Suomenkin viranomaiset esittäneet keskenään eriäviä tulkintoja esimerkiksi juuri evästesäännöistä.

Lisäksi neuvoston lausunnossa painotetaan sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta. Kaikenlaisen sähköisestä viestinnästä kertyvän tiedon käyttö tulisi neuvoston mukaan lähtökohtaisesti olla kiellettyä. Mahdollisen tallentamisen tulee olla kohdennettua ja tarkkaan rajattua, ja poikkeukset tulee määritellä täsmällisesti. Lisäksi tietosuojaneuvosto painottaa vahvan salaamisen ja tietojen anonymisoinnin tärkeyttä.