Mozilla lupaa, että se kykenee varmistamaan nopeasti tuotettujen versioiden luotettavuuden vuosien varrella hioutuneen tuotantostrategiansa ansiosta. Firefoxia kehitetään vaiheittaisella julkaisustrategialla, jonka ansiosta yhtiö voi testata ja vakauttaa uudet ominaisuudet ennen kuin ne lisätään jakeluun.

Mozilla uskoo, että nopeammat tuotantosyklit antavat tuotesuunnittelulle parempaa joustavuutta, jonka lisäksi bisnes- ja markkinavaatimusten ailahtelut voidaan priorisoida aiempaa tehokkaammin.

Neliviikkoiseen sykliin ei kuitenkaan hypätä saman tien, vaan tahtia nopeutetaan vaiheittain. Aluksi tuotantovauhtia kiihdytetään seitsenviikkoiseksi, sitten sykli vaihtuu kuusiviikkoiseksi, ja vuoden lopussa aiotaan selvitä viidellä viikolla.

Neliviikkoiseen tuotantosykliin siirrytään vuoden 2020 alussa.