Brasilian julkishallinto saattaa hylätä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön Microsoftin tuotteiden hyväksi, ZDNet kirjoittaa.

Kirjoitimme aiemmin, että myös Saksan Münchenissa harkitaan takaisin Microsoftin ohjelmistojen käyttöön siirtymistä, joskaan lopullista päätöstä ei vielä ole tehty. Samanlainen tilanne on käynnissä myös Brasiliassa, jossa julkishallinnon eri osastot ovat luottaneet tähän asti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, mikäli Brasilian hallitus pääsee sopimukseen Microsoftin kanssa julkishallinnon sovellusten korvaamisesta Microsoftin tarjoamilla ratkaisuilla, kuten Windows 10:llä, Windows Serverillä sekä Office-toimisto-ohjelmakokonaisuudella.

Yhdistetyn Microsoft-tuotteiden hankinnan tavoitteena on kustannustehokkuus sekä it-järjestelmien standardisointi eri osastojen kesken. Microsoftin kanssa mahdollisesti solmittava sopimus mahdollistaisi yhtiön ohjelmistojen hankinnan seuraavan 12 kuukauden aikana aiemmin neuvoteltuun hintaan ilman tarvetta uudelle kilpailutukselle.

Toteutuessaan kyseessä olisi Brasilian hallituksen suurin koskaan tekemä Microsoft-hankinta. Se tarkoittaisi myös loppua avoimen lähdekoodin ajalle, joka on ollut maassa käytössä vuodesta 2003.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytöllä pyrittiin laskemaan lisenssikustannuksia sekä houkuttelemaan paikallisia toimijoita kehittämään uusia sovelluksia. Ammattilaisosaajien puute on kuitenkin koitumassa sen kohtaloksi.

Vaikka yhteistyösopimus Microsoftin kanssa viimeisteltäisiin, ei Brasilian hallitus todennäköisesti tule kiirehtimään ostoja. Köyhän maan julkisen sektorin tila on heikko ja se kärsii valtavasta paineesta olla lisäämättä julkisia hankintoja. Myös eri osastojen toimintabudjetteja on leikattu, ZDNet muistuttaa.