Generatiivisia malleja voi testata myös itse. Helpoimmin niihin pääsee käsiksi suuntaamalla Craiyon -sivustolle, jossa OpenAI:n Dall-e:sta inspiraatiota saanut tekoälymalli tuottaa kuvia tekstisyötteen perusteella. Syötteenä toimii yksinkertaisesti halutun kuvan sisältöä kuvaava lause.