Venäläiset netinkäyttäjät turvautuvat enenevissä määrin erilaisiin kiertokeinoihin päästäkseen käsiksi länsimaisiin uutislähteisiin. Bleeping