Kiiskinen ja Naumanen ovat Karelia-ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijoita. Naiset ja elektroninen urheilu -tutkimus on heidän opinnäytetyönsä.

Tutkimus tarkastelee kilpapelaamisen sukupuolittuneita käytäntöjä, etenkin naisten asemaa ja heidän kohtaamaansa jatkuvaa vihapuhetta kotimaisella e-urheilun kentällä sekä sen yhteisöissä.

Opinnäytteen tulokset herättävät paljon kysymyksiä, sillä se paljastaa lukuisia sukupuolittuneita käytäntöjä sekä vinoumia pelaajien keskinäisessä toimintakulttuurissa.

Kiiskinen ja Naumanen havaitsivat, että peliyhteisöt suosivat miehiä ja syrjivät naisia sekä puhetapoineen että käytäntöineen. Tämän vuoksi avointa toimintakulttuuria ei ole muodostunut, mikä heikentää ja jopa estää naisten osallistumista pelijoukkueisiin.

Raportissa ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla naisten asemaa pelikulttuurin parissa voitaisiin parantaa.

Kiiskinen ja Naumanen keräsivät aineistonsa pelaajille suunnatulla verkkokyselyllä, asiantuntijahaastatteluilla sekä havainnoimalla kilpapelijoukkueen toimintaa pelitapahtumassa. Verkkokyselyyn vastasi 74 ihmistä.

Julia Kiiskisen ja Venla Naumasen opinnäyte Naiset ja elektroninen urheilu on julkaistu ja ladattavissa kansallisessa Theseus-julkaisutietokannassa.

Kiiskinen ja Naumanen sanovat, että aihealue on tähän asti jäänyt muun peleihin suunnatun huomion ja tutkimuksenkin varjoon.

He ovat siinä aivan oikeassa.

Peliluolan mielestä tämänkaltainen tutkimus on elintärkeää, sillä se osoittaa kiistattomasti miten paljon työtä on vielä tehtävänä, ennen kuin pelaaminen on tasa-arvoinen harrastus kaikille, mitä sen lähtökohtaisesti ja kategorisesti pitäisikin olla. Henkilökohtaiset kiitokset siis meiltä täältä Peliluolan syövereistä.