Vaarallisia sähkölaitteita löytyi viime vuonna markkinoilta aiempaa vähemmän. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi silti 19 vakavasti puutteellista sähkölaitetta kerättäväksi pois kuluttajilta asti, kun edellisvuonna tällaisia takaisinvetoja oli 46, kertoo Tukes tiedotteessaan.

Eniten markkinoilta poistettiin valaisimia, seuraavaksi eniten latauslaitteita ja sitten muuntajia. Muut poistetut laitteet olivat esimerkiksi lämmittimiä, jatkojohtoja ja asennustarvikkeita.

Tukes teki vuonna 2019 sähkölaitteiden markkinavalvontaa yhteensä 2 400 kivijalkamyymälään ja verkkokauppaan. Valvontakäyntien määrä säilyi aiemmalla tasolla.

Valvonta kohdistui riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin, ja osa epäilyttävistä laitteista testautettiin. Tukes testautti yhteensä 538 sähkölaitetta.

Testausten perusteella 141 laitetta määrättiin kerättäviksi pois markkinoilta. Näistä vakavimmin puutteelliset 19 laitetta määrättiin kuluttajapalautusmenettelyyn.

"Testattujen usb-latureiden osalta tulokset näyttäisivät parantuneen", kertoo johtava asiantuntija Mika Toivonen. Testatuista 46 usb-laturista vain kolmessa oli vakavia turvallisuuspuutteita. Edellisvuonna testatuista 60 usb-laturista kolmasosassa todettiin vakavia puutteita.

"Valaistustuotteissa, kuten valonheittimissä ja katto- ja seinävalaisimissa, oli edelleen erittäin paljon puutteita. Yli 60 prosenttia sähkölaitteista, joiden myyntiä piti rajoittaa, oli led-valaisimia, led-valaisintarvikkeita ja led-valonheittimiä", Toivonen toteaa.

Tukes osallistui myös eurooppalaiseen hiustenhoitoon tarkoitettujen sähkölaitteiden testausprojektiin. Näissä laitteissa ei ollut turvallisuutta vaarantavia puutteita.

Verkkokaupasta omalla vastuulla

Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ylety.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa. Tuotteita ei ole välttämättä tarkoitettu EU:n alueelle ja siten ne eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia.

"Verkkokauppa on muuttanut markkinavalvontaa haasteellisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. EU:ssa pyritään yhtenäistämään ja uudistamaan markkinavalvontaa sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:n ulkopuolisten maiden verkkokaupat toimittaisivat EU:hun vain vaatimukset täyttäviä tuotteita", Toivonen toteaa.

Hänen mukaansa on tärkeää, että markkinavalvonta on mahdollisimman yhtenäistä ja tehokasta koko EU:n alueella. EU:ssa on valmisteltu markkinavalvontaa koskeva asetus, jolla yhdenmukaistetaan valvontaa koko EU:n alueella. Asetus tulee voimaan kesällä 2021.

Sähkölaitteiden turvallisuus on valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuulla

"Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen. Tämä osoittaa, etteivät valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta", Toivonen sanoo.